hưu trí vững nghiệp

Phúc lợi tốt, gắn kết bền

1/ Sản phẩm bảo hiểm hưu trí – Dưới góc độ pháp luật:

Theo quy định của pháp luật, bảo hiểm hưu trí tự nguyện là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ do doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện, nhằm cung cấp thu nhập bổ sung cho người được bảo hiểm khi hết tuổi lao động, bao gồm bảo hiểm hưu trí cho từng cá nhân và bảo hiểm hưu trí cho nhóm người lao động. Trường hợp bảo hiểm hưu trí cho nhóm người lao động (còn gọi là bảo hiểm hưu trí nhóm), bên mua bảo hiểm là chủ sử dụng lao động, người lao động sẽ được nhận toàn bộ quyền lợi của hợp đồng bảo hiểm sau một thời hạn nhất định theo thỏa thuận giữa các bên và được ghi nhận tại hợp đồng bảo hiểm. Trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm, người được bảo hiểm bắt đầu nhận quyền lợi bảo hiểm hưu trí khi đạt đến tuổi theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm, nhưng không dưới 55 tuổi đối với nữ và 60 tuổi đối với nam. Quyền lợi bảo hiểm cơ bản bao gồm quyền lợi hưu trí định kỳ và quyền lợi bảo hiểm rủi ro. Mỗi người được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm hưu trí cá nhân hay hợp đồng bảo hiểm hưu trí nhóm có một tài khoản bảo hiểm hưu trí riêng. 

2/ Sản phẩm bảo hiểm hưu trí – Đặc trưng riêng biệt của Bảo Việt Nhân thọ:

Nằm trong “giỏ” sản phẩm của Bảo Việt Nhân thọ, hưu trí tự nguyện cũng là dòng sản phẩm mới với những đặc trưng và đòi hỏi về mặt kỹ thuật cũng như các điều kiện triển khai khá khác biệt và khắt khe hơn so với các dòng sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hiện có trên thị trường Việt Nam. Do đó, để đảm bảo việc triển khai sản phẩm mới đạt hiệu quả cao, kiểm soát rủi ro, Bảo Việt Nhân thọ đã và đang tiến hành nghiên cứu và phát triển sản phẩm hết sức cẩn trọng với sự phối hợp và hỗ trợ của chuyên gia giàu kinh nghiệm từ Sumitomo Life. Theo tiến độ dự kiến, Bảo Việt Nhân thọ sẽ triển khai bán sản phẩm hưu trí tự nguyện trong quý 3 năm 2015, đáp ứng được nhu cầu của thị trường cũng như theo định hướng chung của Chính phủ về việc khuyến khích và phát triển sản phẩm hưu trí tự nguyện, thực hiện chiến lược an sinh xã hội của Nhà nước. Sản phẩm bảo hiểm hưu trí của Bảo Việt Nhân thọ được thiết kế với nhiều đặc trưng mới hấp dẫn như Quyền lợi hưu trí định kỳ, Quyền lợi bảo vệ tử vong, Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn và Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng hấp dẫn, đồng thời đưa ra nhiều phương án để khách hàng có thể, tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp cũng như bản thân người lao động, mà lựa chọn kế hoạch hưu trí phù hợp. Với các quyền lợi trên, sản phẩm hưu trí tự nguyện nhóm của Bảo Việt Nhân thọ hướng đến các nhóm khách hàng mục tiêu đa dạng từ các Tổng công ty, doanh nghiệp lớn đến các tập thể, tổ chức, đoàn thể như bệnh viện, trường học, các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ...

Bảo hiểm hưu trí tự nguyện đã làm phong phú thêm “giỏ” sản phẩm của Bảo Việt Nhân thọ, vì thế, chọn năm 2015, năm bản lề để ra mắt sản phẩm này, sẽ giúp Bảo Việt Nhân thọ có thêm hướng đi “Mới và Đúng” trên thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam.

Các tin khác