hưu trí vững nghiệp

Phúc lợi tốt, gắn kết bền

Lễ vinh danh 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam được Tạp chí Forbes Việt Nam tổ chức long trọng tại Tp. Hồ Chí Minh chiều nay. Với việc đáp ứng tốt các tiêu chí đánh giá dựa trên kết quả kinh doanh, vị thế trên thị trường và lợi nhuận mang lại cho nhà đầu tư, Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục được Forbes Việt Nam bình chọn vào danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất năm thứ 3 liên tiếp. 


Ông Phạm Ngọc Tú - Phó Giám đốc Phụ trách Khối Quản lý Tài chính của Tập đoàn Bảo Việt nhận giải thưởng TOP 50 Doanh nghiệp Niêm yết Tốt nhất do Tạp chí Forbes bình chọn

Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất được Forbes Việt Nam áp dụng phương pháp xếp hạng theo tiêu chuẩn của Forbes áp dụng trên toàn cầu, có xét đến yếu tố đặc thù của thị trường Việt Nam. Dữ liệu được sử dụng để đánh giá dựa trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của 700 ứng viên là các công ty niêm yết trên hai sàn HOSE và HNX trong ba năm 2012-2014 để xét duyệt theo những tiêu chí: tỷ lệ tăng trưởng kép (CAGR), tỷ lệ sinh lời ROE, ROC và tăng trưởng EPS. Ngoài ra, Forbes Việt Nam xem xét độc lập mức độ phát triển bền vững của doanh nghiệp, thương hiệu, vị thế trên thị trường, chất lượng quản trị, nguồn gốc lợi nhuận trong quá khứ và triển vọng phát triển bền vững… 


Ðại diện Bảo Việt nhận giải cùng các doanh nghiệp khác

Bảo Việt khẳng định vị thế trên thị trường với việc duy trì tăng trưởng hiệu quả, ổn định qua các năm, đảm bảo lợi ích cổ đông
Kể từ khi niêm yết, với sự tăng trưởng ổn định trên các lĩnh vực hoạt động, Bảo Việt luôn giữ vững cam kết với cổ đông, nhà đầu tư thông qua việc tăng cường minh bạch thông tin, đảm bảo lợi ích cổ đông và chính sách cổ tức bằng tiền mặt ổn định. Năm 2014, Bảo Việt có tổng doanh thu hợp nhất đạt 19.050 tỷ đồng (tương đương 882.000 triệu USD), tăng trưởng 11,5% so với năm 2013. Tốc độ tăng trưởng bình quân doanh thu hợp nhất giai đoạn 2009-2014 (CAGR) của Bảo Việt đạt 12,5%. Tổng nguồn vốn hợp nhất năm 2014 đạt 47.568 tỷ đồng, trong đó tỷ trọng vốn chủ sở hữu và dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm có xu hướng tăng dần qua các năm, chiếm tỷ trọng 86,6% trong cơ cấu tổng nguồn vốn năm 2014. Với nguồn dự phòng nghiệp vụ lớn nhất trên thị trường, Tập đoàn Bảo Việt và các Đơn vị thành viên cam kết đảm bảo quyền lợi vững chắc và lâu dài cho khách hàng. Sau năm năm kể từ khi cổ phần hóa, Bảo Việt đã chi trả hơn 5,500 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông, đóng góp 5,322 tỷ đồng cho Ngân sách Nhà Nước.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Tập đoàn Bảo Việt duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định trên các lĩnh vực kinh doanh nòng cốt, đảm bảo các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận hoàn thành vượt kế hoạch năm. Tổng doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015 toàn Tập đoàn đạt 9.743 tỷ đồng, trong đó: Doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm đạt 7.661 tỷ đồng, tăng trưởng 17,6%; Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 1.867 tỷ đồng, tăng 8,2%; Doanh thu từ hoạt động khác đạt 214 tỷ đồng, tăng trưởng 34%. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm tiếp tục gia tăng tỷ trọng đóng góp trong tổng doanh thu với tỷ trọng 78,6%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 910 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 731 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch lần lượt là 63,2% và 64,1% kế hoạch. Kết quả đáng ghi nhận này thể hiện những nỗ lực không ngừng của Bảo Việt trong việc phát huy lợi thế cạnh tranh, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, phát triển sản phẩm với các tính năng vượt trội, gia tăng lợi ích cho khách hàng.

Cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn, thanh khoản cao, phù hợp để đầu tư dài hạn
Hiện nay, cổ phiếu BVH là một trong 10 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất trên thị trường với giá trị vốn hóa đạt 24.000 tỷ đồng (tại ngày 27/4/2015). Với kết quả kinh doanh ổn định, vốn hóa lớn và khối lượng giao dịch luôn duy trì ở mức cao đã giúp BVH trở thành điểm đến của dòng tiền từ các nhà đầu tư dài hạn, góp phần duy trì sức hấp dẫn của cổ phiếu BVH đối với các quỹ đầu tư quốc tế, quỹ ETFs tại thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Thông tin minh bạch,chủ động công bố các thông tin trọng yếu có ảnh hưởng đến quyền lợi của các nhà đầu tư
Với tư cách là công ty niêm yết được góp mặt đầy đủ trong các kỳ sàng lọc VN30, Tập đoàn luôn ý thức được trách nhiệm cần thực hiện tốt minh bạch thông tin tới nhà đầu tư qua nhiều kênh: website, báo cáo thường niên, báo cáo tài chính theo hai chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và chuẩn mực lập và trình bày báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)...Ngoài việc thực hiện công bố thông tin theo quy định, Bảo Việt còn chủ động công bố kịp thời các thông tin được đánh giá là trọng yếu, có thể ảnh hưởng đến lợi ích của nhà đầu tư. Cũng trong năm 2013, 2014, Bảo Việt cũng được Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn là một trong 50 công ty tốt nhất thị trường chứng khoán. Báo cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững cũng được vinh danh với các giải thưởng cao tại các cuộc bình chọn trong nước và quốc tế.

Cổ đông chiến lược của Bảo Việt - Công ty bảo hiểm nhân thọ Sumitomo Nhật Bản mua lại Công ty bảo hiểm Symetra của Mỹ với trị giá 3,8 tỷ USD
Vừa qua, Đối tác chiến lược nước ngoài của Bảo Việt là Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sumitomo Life Nhật Bản đã đồng ý mua lại Tập đoàn Bảo hiểm Mỹ Symetra Financial Corp.  với trị giá thương vụ khoảng 3,8 tỉ USD. Đây là thương vụ quy mô lớn mới nhất ở Mỹ do một công ty bảo hiểm nhân thọ Nhật Bản tiến hành. Sumitomo Life, với tổng tài sản 27 nghìn tỷ yên (tương ứng với 216,2 tỷ USD), sẽ trả cho Symetra 32 USD/cổ phiếu. Các cổ đông Symetra cũng sẽ nhận được khoản cổ tức đặc biệt bằng tiền mặt với giá trị 0,5 USD /cổ phiếu. Symetra Financial, có trụ sở tại Bellevue, bang Washington, là công ty chuyên cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và các sản phẩm hưu trí. Công ty có tổng tài sản tới 34 tỷ USD tính đến ngày 30/6/2014, thu nhập ròng đạt 254 triệu USD trong năm 2014.

Với việc mua lại Công ty bảo hiểm của Mỹ, Sumitomo Life – cổ đông chiến lược của Tập đoàn Bảo Việt, đã khẳng định sự lớn mạnh và mở rộng thị trường của mình và là tín hiệu tích cực với triển vọng tăng trưởng kinh doanh trong những năm tới. Sumitomo Life hiện đang nắm giữ 18% cổ phần tại Tập đoàn Bảo Việt, hai bên đã và đang đẩy mạnh các chương trình hợp tác thông qua Thỏa thuận Hỗ trợ kỹ thuật và Chuyển giao năng lực (TSCTA) với các hoạt động bao gồm: quản lý rủi ro, pháp chế tuân thủ và kiểm toán nội bộ.

Bên cạnh đó, không chỉ chú trọng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế, với sứ mệnh của mình Bảo Việt đem lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng thông qua chiến lược phát triển bền vững – lấy mục tiêu kinh tế là trọng tâm, là cơ sở để thực hiện các mục tiêu xã hội và môi trường. Tính đến nay, Bảo Việt đã đầu tư hơn 100 tỷ cho hoạt động cộng đồng, cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng hướng tới phát triển cộng đồng bền vững.

Qua chặng đường 50 năm phát triển với vị thế là người tiên phong khai mở thị trường, Bảo Việt sẽ tiếp tục phát huy lợi thế cạnh tranh, khai phá các lĩnh vực mới, xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn để phân bổ và khai thác các nguồn lực một cách hiệu quả. Cùng với niềm tin, sự quyết tâm, đồng lòng của tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên, tư vấn viên sẽ tạo nên sức mạnh hợp lực toàn hệ thống, tạo đà phát triển nhanh hơn, bền vững hơn cho Bảo Việt trên những chặng đường sắp tới.

Các tin khác