hưu trí vững nghiệp

Phúc lợi tốt, gắn kết bền

Tại thị trường bảo hiểm hưu trí châu Á, năm 2012, theo một thống kê của Liên hiệp quốc, khoảng 11% dân số trên 60 tuổi và tỷ lệ này được dự đoán là sẽ tăng hơn gấp đôi, lên tới 24% vào năm 2050. Một nghiên cứu mới công bố gần đây của Nielsen lại cho thấy, Việt Nam có hơn 5,6 triệu người cao tuổi (từ 65 tuổi trở lên) và số người sắp đến tuổi nghỉ hưu cũng đang tăng dần lên.

Trước năm 1995, Việt Nam chỉ áp dụng chính sách bảo hiểm hưu trí cơ bản dành cho người lao động, nghĩa là sau thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sẽ nhận một khoản lương nhất định khi đến tuổi nghỉ hưu. Các chuyên gia cho rằng, nhu cầu hưu trí ngày một tăng trong khi quỹ lương hưu của Nhà nước ngày càng eo hẹp, đólà một trong những bài toán nan giải. Theo nhận định của ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính, thành lập quỹ hưu trí tự nguyện chính là một hướng đi đúng đắn.

Nhìn vào tiềm năng thị trường này, có thể thấy bảo hiểm hưu trí là định hướng phát triển chung không chỉ của các nước phát triển mà còn của các nước đang phát triển trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Bảo hiểm hưu trí là một trong những công cụ tài chính hữu ích mà các Chính phủ sử dụng để đảm bảo an sinh xã hội, góp phần tăng thêm quyền lợi hưu trí cho người lao động khi về hưu, gia tăng sự bảo vệ cho người lao động ở những quyền lợi bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm y tế bổ sung khác, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng đội ngũ lao động trung thành, gắn bó và tận tâm công hiến cho doanh nghiệp, thu hút nhân tài khi tuyển dụng.

Ngày 20/8/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 115/2013/TT-BTC hướng dẫn việc triển khai bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2010. Sự ra đời của Thông tư này đã thực sự đánh dấu bước phát triển về chất của sản phẩm hưu trí tự nguyện, đồng thời chính thức khai mạc cuộc chạy đua thiết kế sản phẩm mới để chào bán sớm nhất của các công ty bảo hiểm nhân thọ trên thị trường Việt nam.

Theo cáo cáo tổng hợp sơ bộ của Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), hiện tại có 6 doanh nghiệp được phê chuẩn triển khai bảo hiểm hưu trí. Nhưng tính đến hết năm 2014, mới chỉ có 4 doanh nghiệp chào bán sản phẩm, doanh thu của sản phẩm hưu trí cũng mới chỉ chiếm một tỷ trọng khá khiêm tốn, khoảng 160 tỷ đồng, bằng 0.1% doanh thu khai thác  trên toàn thị trường. Và đó chính là một thị trường “giàu vốn, đông khách” để Bảo Việt Nhân thọ tự tin, khẳng định vị thế hàng đầu của mình, triển khai chào bán sản phẩm mới - sản phẩm hưu trí tự nguyện. 

Các tin khác